Kas notiek Latvijā?

Kas notiek Latvijā?

Skaties raidījumu REplay.lv

Sabiedrībai nozīmīgo diskusiju raidījums “Kas notiek Latvijā?” aicina politiķus, amatpersonas, dažādu jomu personības un lietpratējus iesaistīties diskusijās par lokāli, valstiski un arī starptautiski būtiskiem jautājumiem. 

Raidījumā risinās diskusijas par “karstajiem notikumiem”, kā arī kopā ar viesiem tiek analizēti ilglaicīgi, sabiedrībai nozīmīgi politiskie, sociālekonomiskie,...