Viss notiek!

"Viss notiek, kā tam jānotiek – neatkarīgi no mūsu gribas. Bet brīvība ir mūsu attieksmē pret notiekošo.” Ar šiem vārdiem raidījums sākas kopš tā pirmsākumiem 2001. gadā. Ne vienmēr, un ne visu – kas mums notiek apkārt – mēs varam ietekmēt. Bet mēs vienmēr tiecamies saglabāt personisko brīvību, cilvēcisko cieņu un garīgumu, neatkarīgi no apkārt notiekošā. Tādi cilvēki ir mūsu raidījumu varoņi....